Regulamin

Настоящите "Общи условия" уреждат взаимоотношенията между дружеството "СИЕНТО ООД" (наричан по-долу Оператор) от една страна и Посетителите на интернет страницата и услугите, намиращи се на домейна Redecordom.pl (наричан за краткост Сайт или Платформа), от друга страна. Тези условия обвързват всички Посетители, които с натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположен на страниците на Redecordom.pl (с изключение на линка към настоящите "Общи условия") се съгласяват, изцяло приемат и се задължават да спазват тези "Общи условия".

Интернет страницата www.redecordom.pl е част от "СИЕНТО ООД" - дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, ЕИК: 205645722, ИН по ДДС: BG205645722.

I.Терминологични бележки

Настоящите Общи условия регулират отношения между Оператора на информационната платформа Redecordom.pl и Посетителите на платформата, свързани с предоставянето на информация за стоки и продукти, включително предлагани за продажба от онлайн магазини, с които Операторът си партнира директно или чрез посредник.

II.Съдържание на рекламната среда

Операторът си запазва правото да изтрива, премества и/или редактира всяка част от съдържанието, касаещо продукти и/или рекламни банери на партньори, рекламодатели и др., разположени в информационната платформа Redecordom.pl

III. Ограничаване на отговорността относно съдържанието на сайта

Redecordom.pl е платформа, която обединява информация за различни стоки и продукти, представени под няколко начина - оферти, новини, статии, мнения и коментари. Операторът предоставя информация и рекламира единствено продукти предлагани от различни онлайн търговци и не предлага собствени такива.

Операторът не произвежда, не продава и не носи отговорност за качеството на предлаганите стоки от рекламираните от Redecordom.pl онлайн магазини и за евентуални вреди, причинени от стоките. С цел избягване на всякакви съмнения, Операторът не е страна по право отношение, което евентуално би възникнало между Посетителите и онлайн търговците, представени от Redecordom.pl при покупка на стока от онлайн търговците и няма никакви задължения във връзка с тяхно действие или бездействие.

Информацията предоставена на сайта Redecordom.pl се базира на информацията, предоставена от официалните производители и търговци на съответната стока, достъпна на сайтовете на онлайн магазините, предлагащи съответните продукти и са израз на необвързващо субективно мнение и преценка от страна на Оператора.

Операторът не отговаря за правилността на предоставената от производителя и  търговци информация, както и за различното възприятие на Посетителите, които носят отговорност, ако не са се запознали с информацията, налична на страниците на онлайн търговците, предлагащи съответните продукти.

Посетителите на Redecordom.pl сами носят отговорност за запознаване с условията за ползване на други уеб сайтове, които посещават чрез този сайт. Операторът не носи отговорност за съдържащата се информация в тях, както не носи и отговорност за вреди в следствие ползването на другите сайтове.

IV. Отговорност

Информацията публикувана на сайта Redecordom.pl, има за цел да улесни Посетителите при търсене и запознаване с характеристиките на стоки и продукти, предлагани от различни онлайн магазини.

Авторските права и всички други права на интелектуална собственост в материали, съдържащи се на информационната платформа Redecordom.pl са под закрилата на действащото в областта на интелектуалната собственост национално и международно законодателство и използването им от Посетителите за търговски цели не е разрешено. Посетителите имат правото да използват съдържанието на Redecordom.pl единствено за лични/нетърговски цели.

Redecordom.pl се стреми да предоставя точна и актуална информация за представяните стоки и продукти, които представя, но не носи отговорност за актуалността на цените, характеристиките, наличността и годността на предлаганите стоки, както и за некоректно предоставена информация от онлайн търговците - продавачи, с които си партнира непосредствено или чрез посредник.

Операторът не носи отговорност, в случай че онлайн магазините, които предлагат съответните стоки и продукти, към които препраща Redecordom.pl, нарушават конкурентното право, правото на интелектуална собственост, правилата за защита на личните данни, както и правилата за защита на потребителите и електронната търговия, които действат в Република България.

V. Защита на личните данни

Предоставените от Посетителите лични данни на Redecordom.pl (имена, адрес, телефон, e-mail и др.) ще бъдат използвани единствено във връзка с обслужването Ви като Посетител на сайта - за осъществяването на връзка с Вас и доставяне на информация под формата на информационен бюлетин (чийто абонамент можете да отмените по всяко време), спазвайки разпоредбите на Закона за защита на личните данни. Redecordom.pl се задължава да не предоставя личните Ви данни под никаква форма на трети лица нито да ги използва за различни от горепосочените цели.

VI. "Бисквитки"

Платформата събира единствено статистически данни по отношение на посещенията на сайта, които не са свързани с личните данни на Посетителите. Виж подробности тук.

VII. Влизане в сила на Общите Условия, изменение и действителност

Настоящите Общи Условия са приети от Оператора и влизат в сила считано от 01.06.2020 г. 

Използването на сайта Redecordom.pl се счита за приемане на Общите Условия от Посетителите, които се задължават да ги спазват.

Операторът си запазва правото да изменя Общите Условия по всяко време, като може, но не е длъжен, да информира Посетителите индивидуално и то в случай че Посетителят е предоставил точна и актуална информация за контакт. Изменението на Общите Условия влиза в сила от момента на тяхното обновяване на сайта Redecordom.pl и Посетителите носят отговорност, в случай че не са се запознали с актуалните Общи Условия на Оператора.

В случай че някое от условията на настоящите Общи Условия за ползване бъде прогласено за недействително по силата на съдебно решение, останалата част от Общите Условия продължават да действат и са обвързващи за Посетителите.